Werkwijze

Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch of per mail. Graag je naam en het telefoonnummer of mailadres waarop ik je kan bereiken duidelijk vermelden.
Een vrijblijvende en kosteloze telefonische kennismaking is mogelijk om te kijken of ik wat voor je kan betekenen.
Een verwijzing van de huisarts is niet nodig, maar mag wel. Indien gewenst kan ik afstemmen met de huisarts of een andere verwijzer, maar dat doe ik alleen met jouw/jullie toestemming.

Kennismaking

Na de aanmelding neem ik contact met je op. Afhankelijk van hoe concreet en helder de hulpvraag is, zijn er twee mogelijkheden: We maken meteen een afspraak voor een intake of we plannen, bij twijfel of je/jullie bij mij aan het juiste adres zijn, eerst een telefonische kennismaking. Als je/jullie hulpvraag passend is bij mijn aanbod, dan maken we daarna een afspraak voor een intake. We overleggen met elkaar wie daarbij aanwezig is.

Tijdens de intake maken we nader kennis met elkaar en brengen we je/jullie hulpvraag uitgebreid in kaart. Ik zal uitleggen hoe ik werk en tijdens dit gesprek kan je ook al ervaren hoe dat er in de praktijk uit ziet. Aan het eind van het kennismakingsgesprek geef ik aan of ik denk dat ik je/jullie verder kan helpen. Als dat zo is, dan is de keuze aan jou/jullie of er een vervolgafspraak komt. Ik adviseer meestal om daar rustig wat bedenktijd voor te nemen, omdat het belangrijk is dat het echt goed voelt om met elkaar verder in zee te gaan. De klik bepaalt voor een aanzienlijk deel het succes van het therapeutisch proces.

Behandeling

Na een aantal sessies evalueren we hoe het gaat en of mijn werkwijze aansluit bij jouw/jullie) wensen en behoeften.
Hoeveel sessies er nodig zijn is vooraf niet helemaal in te schatten, dat ontdekken we gaandeweg. Het is goed te weten dat ik zo werk dat elke sessie op zichzelf ook al handvatten biedt en jou/jullie verder op weg helpt. Een gemiddeld traject bestaat uit ongeveer 8-10 sessies. Maar de praktijk leert dat het ook sneller kan of langer kan duren.

In de eerste fase van de behandeling plan ik de sessies graag wat dichter op elkaar (elke week of om de week). Mijn ervaring is dat dit helpt om goed in proces en beweging te komen. Als dat loopt kunnen we wat langere tussenpozen inbouwen, zodat je zelf aan de slag kan (alleen en/of samen) met de opgedane inzichten en de geboden handvatten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je met vertrouwen zelf verder kunt zonder mijn hulp. Daar werken we samen naar toe. Soms kan het helpend zijn om na een tijd nog eens terug te komen voor één of meer sessies.

Systeemtherapie biedt de mogelijkheid om in wisselende samenstellingen te werken.
Bij gezinstherapie kan het zo zijn dat bij de ene sessie het hele gezin aanwezig is en bij de volgende sessie alleen de ouders, of de kinderen komen een keer samen zonder ouders.
Soms blijkt er ook een hulpvraag op het gebied van de partnerrelatie te liggen. Dit kan parallel lopen aan de gezinssessies, daaraan voorafgaan of aansluitend plaatsvinden.

Bij partnerrelatietherapie doe ik in principe sessies met jullie allebei, maar ik kan ook zo nu en dan een gesprek met één van jullie individueel doen, als dat veilig genoeg, helpend en zinvol is.

Bij individuele therapie kan de behoefte ontstaan alsnog naasten te betrekken bij de behandeling, zoals een (groot)ouders, broers/zussen, kinderen, partner of andere belangrijke naasten. Dat is mogelijk. We kijken dan samen hoe we dit vormgeven.

Ik werk op maat en doe graag wat werkt en aansluit bij jou/jullie.