Systeemtherapie

Partner relatietherapie
Gezinstherapie
Ouderbegeleiding
Overige vormen

Wat is Systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op de relaties tussen mensen en de context waar mensen deel van uitmaken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de relaties tussen ouders en kinderen, partners, broers en zussen of andere gezins- en familieleden. Maar ook aan relaties buiten de familie om, zoals die tussen vrienden en collega’s. Betekenisvolle relaties die we hebben in ons leven, die ons mede vormen tot wie we zijn en bijdragen aan hoe we ons voelen.

Systeemtherapie neemt de context waar we als mens deel van uitmaken mee in behandeling. Naast de relaties met onze dierbaren, maken we vaak ook deel uit van een vriendengroep, een team op ons werk of een klas op school. We zijn als mens een onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel, zoals de maatschappij waarin we leven en onze culturele en religieuze achtergrond.

We hebben allemaal behoefte aan fijne en veilige relaties. We willen ons graag gezien, gehoord en begrepen voelen. De relaties met de mensen om ons heen bepalen in belangrijke mate hoe we ons vormen en ontwikkelen. En zijn van invloed op hoe we voelen, denken en handelen.

Soms loopt het vast in relaties. De communicatie verloopt moeizaam, je begrijpt elkaar niet goed, er ontstaat verwijdering, ruzie of strijd.
Met elkaar of hulp van betrokken naasten kun je dit vaak wel weer in banen leiden of vlot trekken. Wanneer dat niet lukt kan systeemtherapie (in de volksmond ook wel relatietherapie genoemd) helpend zijn.

De therapiesessies helpen om elkaar beter te leren verstaan en begrijpen.
Er wordt gewerkt aan het doorbreken van negatieve en destructieve interactiepatronen. Met als doel; meer begrip over en weer en meer verbinding. Dan kan de liefde weer stromen. Er wordt in het bijzonder ook aandacht besteed aan wat goed gaat in de relatie(s) en wat jullie kwaliteiten zijn, want daarop kun je bouwen met elkaar.

Je komt samen naar de therapiesessies. Daarmee worden de relatie(s) waarin het moeizaam of stroef loopt de kamer in gehaald. Er is aandacht voor jullie individuele en gezamenlijke geschiedenis, maar er wordt vooral ook in het ‘hier en nu’ gekeken waar het hapert en hoe daar weer een positieve beweging in kan komen. De stem, het perspectief en de beleving van alle betrokkenen krijgen de ruimte om te klinken en verschijnen en mogen naast elkaar bestaan. Er wordt niet aan ‘waarheidsvinding’ gedaan. Soms kunnen niet alle betrokkenen aanwezig zijn tijdens de sessie, maar deze worden dan toch ‘de kamer ingehaald’. Relaties zijn er ook als je niet fysiek bij elkaar bent.

Een systeemtherapeut is ‘meerzijdig partijdig’ en zal geen partij voor één van jullie kiezen. Er is steun voor jullie allemaal, zonder oordeel. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge relatie(s) op zo’n wijze dat iedereen zich gezien en gehoord voelt.
Uiteindelijk doen jullie het werk zelf, de systeemtherapeut begeleidt dit proces. Het gaat er om dat jullie elkaar weer vinden, op een wijze die bij jullie past en waar jullie je met elkaar goed genoeg bij voelen. Het is belangrijk dat jullie aan het eind van het traject het gevoel hebben zelf weer verder te kunnen.