Partner relatietherapie

“Liefde bloeit niet alleen in degene die bemint, maar ook in de beminde”

Partner relatietherapie

Zo moeiteloos en vanzelf als het in de beginfase van jullie relatie liep, zo moeizaam en stroef kan het gaan als je langer samen bent. Je kunt het gevoel krijgen dat de sprankeling mist, dat het vuur er uit is. Of dat je elkaar onderweg uit het oog bent verloren, dat je elkaar teveel voor lief neemt.
Elke relatie kent zijn ups en downs. Als jullie de downs te lang laten duren dan kan er een gevoel van verwijdering ontstaan. Dit kan zich zowel emotioneel als fysiek uiten: Jullie kunnen een gebrek aan emotionele intimiteit en/of fysieke nabijheid ervaren. Er kunnen problemen op het gebied van seksualiteit ontstaan. Er kan sprake zijn van jaloezie of een derde in het spel.

Levensgebeurtenissen (zoals overlijden, ziekte of werkeloosheid) en de overgang naar nieuwe levensfasen (zoals zwangerschap, de geboorte van kinderen, ongewenste kinderloosheid, kinderen in de puberteit of die uitvliegen of pensionering) kunnen een gevoel van spanning of verwijdering geven. De balans kan zoek raken. Het kan zijn dat jullie anders omgaan met de situatie en dat het niet goed lukt daar over te delen of praten met elkaar. Dan vind je elkaar niet meer als je daar niet bewust aandacht aan geeft.

Door individuele problemen (een lichamelijke ziekte, angst, depressie, trauma, rouw of andere psychische of psychiatrische problematiek) kan een van jullie zich terugtrekken of juist veel aandacht vragen. Er kan een zorgvrager-zorgverlener dynamiek ontstaan, waarbij het gevoel van partners zijn naar de achtergrond verdwijnt. Je kunt dan een gevoel van gemis ervaren, een verlangen naar elkaar weer vinden als partners en geliefden

De relatie tussen partners en geliefden kan door allerlei omstandigheden en factoren onder druk kan komen te staan. Wanneer het jullie zelf niet meer lukt elkaar terug te vinden en een nieuw evenwicht te creƫren dan kan partner relatietherapie helpend zijn.

Als partners komen jullie samen naar de therapiesessies. We besteden aandacht aan jullie relatiegeschiedenis. Hoe jullie je relatie in het hier en nu ervaren. Aan jullie verlangens en waar jullie naar toe willen bewegen samen. En als het zinvol is kijken we ook met elkaar naar hoe jullie gevormd zijn door je eigen gezin van herkomst en geschiedenis en hoe dit doorwerkt in jullie partnerrelatie.