Ouderbegeleiding

“As parents we can give our children two things: roots and wings. Roots to remind them where they’re from. Wings to show them what they can become”

Ouderbegeleiding

Ouder(s) wordt je bij de geboorte of komst van je eerste kind. Vaak is het kind gewenst, maar dat is niet altijd het geval. Soms is het verlangen naar een kind groot, maar was het een lange moeizame weg voor het er kwam. Ouderschap kan prachtig zijn, maar ook een uitdaging. Er is geen leerschool voor. Je ontdekt het gaandeweg, met je kind(eren) als leermeester. Samen vinden jullie je weg. Dat gaat met vallen en opstaan.

Soms heb je behoefte aan ondersteuning in het ouderschap. Omdat de uitdagingen wat te groot zijn en je er zelf niet meer uitkomt. Een kind kan thuis, op school of emotioneel vastlopen. Of het heeft extra zorg en begeleiding nodig vanwege ziekte of psychische problemen.
De samenwerking als ouders onderling kan haperen en dat geeft spanning.
Ook wanneer je gaat scheiden of al gescheiden bent kan het ouderschap en opvoeden van kinderen een extra uitdaging zijn.
Ouderbegeleiding kan dan steunend zijn en uitkomst bieden.

Afhankelijk van de hulpvraag kom je alleen of met de andere ouder naar de therapiesessies. Dat kan ook samen met een nieuwe partner (stief- of bonus ouder) of een andere medeopvoeder zijn (zoals een grootouder of pleegouder).
We kijken samen hoe je zelf en als ouder(s), ook als team, weer in je kracht kunt komen en ingang kunt vinden bij je kind(eren).
We werken aan het vertrouwen dat je je kind kunt bieden wat het nodig heeft binnen jouw mogelijkheden. We onderzoeken hoe je beter samen kunt werken als ouder(s) en/of opvoeder(s). En waar je indien nodig steun kunt vinden in je eigen netwerk. Zodat je met goede moed weer zelf verder kunt.