Individuele systeemtherapie

“Just keep coming home to Yourself. You are the one you have been waiting for”

Individuele systeemtherapie

Loop je vast in relaties? Merk je dat je steeds tegen dezelfde hindernissen aanloopt en blijven patronen zich herhalen. En wil je dit doorbreken, maar liever (nog) niet met je naasten samen in therapie? Ook individueel kunnen we systemisch werken. We kijken dan samen naar hoe de relaties met de mensen dicht om je heen invloed hebben op hoe je voelt, denkt en handelt. En hoe jij denkt, voelt en handelt de relaties met jouw dierbaren en naasten beïnvloedt.

Zicht krijgen op je gezin van herkomst en hoe je gevormd bent door je opvoeding en de loop van je leven, kan helpen om beter te gaan begrijpen hoe je geworden bent wie je nu bent.
Is dat zoals je wilt zijn? Voelt het authentiek? Is dat wie jij in wezen bent? Of heb je het gevoel dat je eigenlijk je eigen kern nog niet (helemaal) gevonden hebt.
Samen gaan we op zoek naar hoe jij meer kunt worden wie je wezenlijk bent.
De relatie met jezelf en anderen is een belangrijke schakel in dit proces naar ontdekken van wie jij in je authentieke kern bent.

Het kan helpen je bewust te worden van de interactie tussen jezelf en de mensen om je heen. Hoe je hier zelf een rol in speelt en wat het effect daarvan op de ander is. In de sessies besteden we aandacht aan:
Contact leren maken met je eigen gevoelens en gedachten en deze leren verwoorden en delen met anderen.
Het leren herkennen van je eigen grenzen en deze durven aangeven.
Het ontdekken van je eigen behoeften en deze gaan uitspreken.
Onderzoeken hoe jouw denken en voelen, grenzen en behoeften de relaties met je dierbaren kleuren.
Door beter voor jezelf te gaan zorgen, kun je je op een gezondere manier gaan verhouden tot anderen. Dat maakt dat je je vrijer en meer ontspannen kunt gaan voelen in jezelf en in het contact.

Het kan zinvol zijn jezelf beter te leren kennen. We dragen allemaal verschillende delen in onszelf mee. Die ontwikkelen we als we opgroeien en helpen ons om ons te kunnen verhouden tot de mensen om ons heen en de dingen die we meemaken in ons leven. Je zou het een ‘innerlijke familie’ kunnen noemen. Het kan helpend zijn de delen in jezelf beter te leren kennen en te onderzoeken hoe ze zich tot elkaar verhouden. Hoe beter de delen in jezelf geïntegreerd zijn, hoe prettiger en heler je je voelt. En hoe beter je zelf in je vel zit en je je grenzen en behoeften kunt aangeven, hoe gezonder en gelijkwaardiger de relaties met je naastbetrokkenen zich kunnen ontwikkelen. Zo kun je zelf werken aan meer innerlijk evenwicht en aan de relaties met anderen via dat innerlijk werk.