Even voorstellen

Ik stel mezelf graag even voor: Renée van Hoof (1972). Enig kind van mijn ouders, die gingen scheiden toen ik jong was. Mijn vader overleed niet lang daarna. Mijn moeder bracht mij verder groot. Moeder van twee (inmiddels volwassen) dochters, die ik samen met hun vader, ook na de scheiding (in de vorm van co-ouderschap) heb grootgebracht. Opvoedingsuitdagingen zijn mij niet vreemd. Mijn dochters zijn de grootste leermeesters in mijn leven.

Ik heb ruim 25 jaar werkervaring als therapeut. Ik heb gewerkt binnen de pleegzorg, de jeugdzorg, de kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugd- en volwassen GGZ. Ik heb ervaring met een breed spectrum aan hulpvragen op verschillende levensgebieden. Ik ben thuis in gezinstherapie, partner relatietherapie, ouderbegeleiding en individuele (systeem) therapie.

Na mijn opleiding tot psycholoog, heb ik me gespecialiseerd in systeemtherapie (in de volksmond relatie- en gezinstherapie genoemd). Een vorm van psychotherapie waarbij de relaties tussen mensen centraal staan. Ik heb me geschoold in Emotionally Focused Therapy (EFT), een vorm van relatietherapie waarbinnen de hechtingtheorie de basis vormt.

Daarna heb ik opleidingen gevolgd op het gebied van biografisch werk (de levensloop van de mens) en antroposofische psychotherapie. Momenteel volg ik een opleiding haptotherapie. Wat we meemaken in ons leven slaat zich op in ons lichaam, dat geldt in het in het bijzonder voor traumatische ervaringen. Voelen doen we vooral met ons lijf en in onze relaties met onze dierbaren speelt voelen, elkaar (aan)raken en ons (aan)geraakt voelen een wezenlijke rol.

Ik beschouw ieder mens als een uniek individu met een geheel eigen samenspel van lichaam, ziel en geest, in wisselwerking met de context waar hij deel van uitmaakt. Ik stem mijn werkwijze dan ook graag af op wat bij jou of jullie past.
Het gesprek vind ik een waardevol therapeutisch middel, maar daarnaast werk ik ook graag met meer nonverbale werkvormen. Soms schieten woorden tekort en zegt ons lijf of een beeld meer dan duizend woorden.

Als jong kind al was ik me bewust van de diversiteit en eigenheid van de mensen om mij heen. Ik observeerde graag mensen en was gefascineerd door de ontmoetingen en relaties die ze met elkaar aan gingen. Ik zag de relaties tussen mensen als een soort kunstig spinnenweb, dat ik als het ware van bovenaf waarnam, maar waarin ik ook mijn eigen plek zag. Het voelde rijk om me onderdeel te voelen van het grote geheel en zo ervaar ik dat nog steeds.

Net als ieder mens heb ook ik een eigen levensverhaal dat mij mede gevormd heeft tot wie ik nu ben. Ik heb de nodige hindernissen en uitdagingen gekend op mijn levenspad. Met vallen en opstaan heb ik mijn eigen kwetsbaarheden en krachten leren kennen. In mijn ontwikkelingsproces ervaar ik ruggensteun van naastbetrokkenen. En soms ook een periode van hulpverleners. Daar ben ik heel dankbaar voor. Inmiddels kan ik zeggen dat ik stevig geankerd ben in mijn eigen basis. Van daaruit kan ik me vrij bewegen in de wereld en verbinden met anderen.

De menselijke ontmoeting is de rode draad in mijn leven en werk. De spiegel die anderen ons tonen in de ontmoeting kan ons veel leren over onszelf, hoe we in de wereld staan en ons verhouden tot anderen. Mens zijn we in relatie tot onze medemensen. We zijn we onlosmakelijk verbonden met elkaar en de wereld waarin we leven. We zijn niet geboren om het leven alleen te leiden. We neigen van nature naar verbinden en we hebben elkaar nodig. Relaties met anderen zijn onze basis en verrijken ons leven.

Ik zie mezelf niet als deskundige of expert, maar meer als reisgids en reisgenoot. Samen gaan we op reis en ik fungeer als kompas, tolk en kaart van het gebied. Het doel en de bestemming van de reis bepaal jij of bepalen jullie samen. Ik zorg ervoor dat de reis veilig verloopt, dat jullie de weg niet kwijt raken en jezelf en elkaar niet uit het oog verliezen onderweg. Zo nu en dan zal ik jullie een spiegel voorhouden. Jezelf en elkaar écht aandachtig en bewust aankijken kan verrassend uitpakken. Avonturen beleven en verdwalen hoort erbij, dat brengt je op onverwacht mooie paden en plekken. Dat levert nieuwe ervaringen op waaraan je kunt groeien, zelf en samen.

Ik reis graag een stukje met jullie mee.

Mijn ervaring en opleiding

Wil je meer weten over mijn ervaring en opleiding?