Even voorstellen

Ik stel mezelf graag even voor om een beeld te geven van wie ik ben.

Ik ben Renée van Hoof (1972). Ik heb twee dochters (geboren in 2001 en 2004). Ik ben naast moeder, ook dochter en vriendin. Ik heb geen broers of zussen. Mijn vader overleed toen ik jong was en ik groeide op bij mijn moeder. Mijn eigen dochters heb ik grotendeels als alleenstaand ouder grootgebracht, in goede harmonie met hun vader.

Ik heb ruim 25 jaar werkervaring als therapeut. Ik heb gewerkt binnen de pleegzorg, de jeugdzorg, de kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugd- en volwassen GGZ.
Ik heb ervaring met een breed spectrum aan hulpvragen op verschillende levensgebieden en ben thuis in gezinstherapie, partner relatietherapie, ouderbegeleiding en individuele (systeem) therapie.

Na mijn opleiding tot psycholoog, heb ik me gespecialiseerd in systeemtherapie (in de volksmond relatie- en gezinstherapie genoemd). Een vorm van psychotherapie waarbij de relaties tussen mensen centraal staan.
Ik ben opgeleid in Emotionally Focused Therapy (EFT), een vorm van relatietherapie waarbinnen de hechtingtheorie de basis vormt.

Ook heb ik me geschoold in Geweldloos Verzet; een methodiek om ouders te helpen het gewelddadige of destructieve gedrag van hun kind te stoppen zonder de relatie te verbreken. Steun vanuit het eigen netwerk maakt dat ouders zich er minder alleen voor voelen staan en kinderen kunnen ervaren dat ze ingebed zijn in een groter geheel dan alleen het gezin.

De afgelopen jaren heb ik opleidingen gevolgd op het gebied van biografisch werk (de levensloop van de mens) en antroposofische psychotherapie. Beiden opleidingen op antroposofische grondslag.
Momenteel volg ik een opleiding haptotherapie, omdat ik me graag wil bekwamen in meer lichaamsgericht werken. Wat we meemaken in ons leven slaat zich op in ons lichaam, dat geldt in het in het bijzonder voor traumatische ervaringen. Voelen doen we vooral met ons lijf en in onze relaties met onze dierbaren speelt voelen, elkaar (aan)raken en ons (aan)geraakt voelen een wezenlijke rol.

Ik beschouw ieder mens als een uniek individu met een geheel eigen samenspel van lichaam, ziel en geest, in wisselwerking met de context waar hij deel van uitmaakt. Ik stem mijn werkwijze dan ook graag af op wat bij jou of jullie past.
Het gesprek vind ik een waardevol therapeutisch middel, maar daarnaast werk ik ook graag met meer nonverbale werkvormen. Soms schieten woorden tekort en zegt ons lijf of een beeld meer dan duizend woorden.

Als jong kind al was ik me bewust van de diversiteit en eigenheid van de mensen om mij heen. Ik observeerde graag mensen en was gefascineerd door hoe ze met elkaar omgingen en zich tot elkaar verhielden. Ik zag de relaties tussen mensen als een soort kunstig spinnenweb, dat ik als het ware van bovenaf waarnam, maar waarin ik ook mijn eigen plek zag. Het voelde rijk om me onderdeel te voelen van het grote geheel. Zo ervaar ik dat nog steeds.

Net als ieder mens heb ook ik een eigen levensverhaal dat mij mede gevormd heeft tot wie ik nu ben. Ik heb de nodige hindernissen en uitdagingen gekend op mijn levenspad; scheiding, verlies, ziekte, werkeloosheid en opvoedproblemen.
Het grootbrengen en opvoeden van mijn kinderen heb ik als een groot geschenk en een ware uitdaging ervaren.
Met vallen en opstaan heb ik mijn eigen kwetsbaarheden en krachten leren kennen, als kind, opgroeiend tot volwassene, dochter, vriendin, partner en moeder. In mijn ontwikkelingsproces heb ik ruggensteun van naastbetrokkenen en hulpverleners mogen ervaren. Het is helend en verrijkend om te ervaren dat ik het niet alleen hoef te doen in het leven.

Inmiddels kan ik zeggen dat ik stevig geankerd ben in mijn eigen basis en mezelf van daaruit kan bewegen in de wereld en vrij kan verbinden met anderen. Als therapeut betekent dit dat ik me echt verbind met jou/jullie, ook als mens, maar in vrijheid. Uiteindelijk gaat het erom dat je (samen) je eigen kwetsbaarheden en krachten leert kennen en op eigen benen verder kunt.

De menselijke ontmoeting is de rode draad in mijn leven en werk.
Als mens kennen we onszelf het beste, maar de spiegel die anderen ons tonen in de ontmoeting kan ons veel leren over onszelf, hoe we in de wereld staan en ons verhouden tot anderen. Mens zijn we in relatie tot onze medemensen.
We zijn we onlosmakelijk verbonden met elkaar en de wereld waarin we leven. We zijn niet geboren om het leven alleen te leiden. We neigen van nature naar verbinden en we hebben elkaar nodig. Relaties met anderen zijn onze basis en verrijken ons leven.

Als therapeut zie ik mezelf niet als deskundige of expert, maar meer als reisgids en reisgenoot. Samen gaan we op reis en ik fungeer als kompas, tolk en kaart van het gebied. Het doel en de bestemming van de reis bepaal jij of bepalen jullie samen met mij. Ik zorg ervoor dat de reis veilig verloopt, dat jullie de weg niet kwijt raken en jezelf en elkaar niet uit het oog verliezen onderweg. Zo nu en dan zal ik jullie een spiegel voorhouden. Jezelf en elkaar écht aandachtig en bewust aankijken kan verrassend uitpakken.
Avonturen beleven en verdwalen hoort erbij, dat brengt je op onverwacht mooie paden en plekken. Dat levert nieuwe ervaringen op waaraan je kunt groeien, zelf en samen. Ik reis graag een stukje met jullie mee.

Mijn ervaring en opleiding

Wil je meer weten over mijn ervaring en opleiding?