Even voorstellen

Ik stel mezelf graag even voor: Ik ben Renée van Hoof, geboren in 1972 als enig kind van mijn ouders. Zelf moeder van twee inmiddels volwassen dochters.

Ik beschouw ieder mens als een uniek individu met een geheel eigen samenspel van lichaam, ziel en geest, in wisselwerking met de context waar hij deel van uitmaakt. Ik stem mijn werkwijze dan ook graag af op wat bij jou of jullie past.
Het gesprek vind ik een waardevol therapeutisch middel, maar daarnaast werk ik ook graag met meer nonverbale werkvormen. Soms schieten woorden tekort en zegt ons lijf of een beeld meer dan duizend woorden.

Als jong kind al was ik me bewust van de diversiteit en eigenheid van de mensen om mij heen. Ik observeerde graag mensen en was gefascineerd door de ontmoetingen en relaties die ze met elkaar aangingen. Ik zag de relaties tussen mensen als een soort kunstig spinnenweb, dat ik als het ware van bovenaf waarnam, maar waarin ik ook mijn eigen plek zag. Het voelde rijk om me onderdeel te voelen van het grote geheel en zo ervaar ik dat nog steeds.

Net als ieder mens heb ook ik een eigen levensverhaal en pad, dat mij mede gevormd heeft tot wie ik nu ben. Ik heb de nodige hindernissen en uitdagingen gekend in mijn leven. Met vallen en opstaan heb ik mijn eigen kwetsbaarheden en krachten leren kennen. Inmiddels kan ik zeggen dat ik stevig geankerd ben in mijn eigen basis. Van daaruit kan ik me vrij bewegen in de wereld en werkelijk verbinden met anderen.

Ik heb inmiddels ruim 30 jaar werkervaring als therapeut: binnen de pleegzorg, de jeugdzorg, de kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugd- en volwassen GGZ. Ik heb ervaring met een breed spectrum aan hulpvragen op verschillende levensgebieden. Ik ben thuis in gezinstherapie, partner relatietherapie, ouderbegeleiding en individuele therapie.
Sinds 2019 werk ik in mijn eigen praktijk in Haarlem.

Na mijn opleiding tot psycholoog, heb ik me gespecialiseerd in systeemtherapie: in de volksmond ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Een vorm van psychotherapie waarbij de relaties tussen mensen centraal staan. Daarna heb ik opleidingen gevolgd op het gebied van biografisch werk (de levensloop van de mens), antroposofische psychotherapie en haptotherapie.

De spiegel die we elkaar als mensen tonen in de ontmoeting kan ons veel leren over onszelf, de ander en hoe we ons verhouden tot elkaar. We zijn mens in relatie tot onze medemensen. We zijn we onlosmakelijk verbonden met elkaar en de wereld waarin we leven. We neigen van nature naar verbinden en we hebben elkaar nodig. Relaties verrijken ons leven.
Ervaren en voelen doen we vooral met ons lijf. In de relaties met onze dierbaren speelt voelen, elkaar (aan)raken en ons (aan)geraakt voelen een wezenlijke rol.

Ik zie mezelf niet als deskundige of expert, maar meer als reisgenoot en reisgids waar nodig. We gaan samen op reis en ik fungeer als kompas, tolk en kaart van het gebied. Het doel en de bestemming van de reis bepaal jij of bepalen jullie samen. Ik zorg ervoor dat de reis veilig verloopt, dat jullie de weg niet kwijt raken en jezelf en elkaar niet uit het oog verliezen onderweg. Zo nu en dan zal ik jullie stilzetten of een spiegel voorhouden. Jezelf en elkaar écht aandachtig en bewust aankijken kan verrassend uitpakken. Avonturen beleven en verdwalen hoort erbij, dat brengt je op onverwacht mooie paden en plekken en levert nieuwe ervaringen op waaraan je kunt groeien: zelf en samen.

Ik reis graag een stukje met jou of jullie mee.

Mijn ervaring en opleiding

Wil je meer weten over mijn ervaring en opleiding?