Biografische coaching

Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen

Biografische coaching

Biografische coaching richt zich op de levensloop van de mens en neemt deze als uitgangspunt om te onderzoeken hoe je als mens kunt groeien aan dat wat zich op jouw levenspad ontvouwt.
Deze vorm van coaching helpt om je eigen levensloop beter te gaan begrijpen, je eigenheid en de rode draad in je leven te gaan ontdekken. Dit kan inzicht geven in je diepere drijfveren en missie.

Door terug te kijken op je leven, naar de gebeurtenissen die daarin plaats hebben gevonden en de keuzes die je hebt gemaakt kunnen er verbanden en thema’s oplichten.
Het vertellen van je levensverhaal kan je zicht geven op wat je plannen waren en wat het leven gebracht heeft. Het werkt ordenend en kan bijdragen aan zelfinzicht. Het geeft een bodem aan je bestaan.

Biografische coaching kan ondersteunend zijn bij levensvragen. Vragen over je persoonlijk leven of werk, vanuit de behoefte je eigen bestemming helder te krijgen.
Weten waar je vandaan komt kan helpen begrijpen waar je nu staat. Vanuit bewust kijken waar je nu bent kun je onderzoeken waar je heen wilt bewegen, om je eigen richting te bepalen en je toekomst vorm te geven.

Wie ben jij?

Waar kom je vandaan?

Waar sta je nu?

Wat heb jij de wereld te brengen?

Hoe ga je dat neerzetten?