Antroposofische psychotherapie

“Genezen is heel maken. Heel-maken kun je alleen als je weet hebt van de ‘hele’ mens bestaande uit lichaam, ziel en geest.

Antroposofische psychotherapie

Binnen de antroposofische psychotherapie wordt het antroposofisch mensbeeld als vertrekpunt genomen. De mens wordt gezien als een geestelijk wezen dat een ontwikkelingsweg aflegt. Lichaam, ziel en geest zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ziel zou je kunnen zien als bemiddelaar tussen lichaam en geest.

Binnen deze therapievorm is er zowel aandacht voor fysieke als psychische processen. Het is een vorm van gesprekstherapie, waarbij het verzorgen en in beweging brengen van de ziel aandacht krijgt.

Je zou het leven als een ontwikkelingsweg kunnen beschouwen, een scholings- of oefenweg, waarbij je jezelf leert kennen in de beproevingen die op je levenspad komen. Deze dagen ons uit om het inzicht in onszelf te vergroten, meer evenwicht te vinden in ons gevoelsleven en meer bewust te handelen. Door de uitdagingen in ons leven niet als hindernis maar als groeikans te zien, kunnen we ons ontwikkelen.

We onderzoeken samen waar je vastgelopen bent en hoe je jezelf weer in beweging kunt brengen. Aandacht voor je lichamelijk welzijn, je vitaliteit, hoe jouw voelen en denken jouw beweging en ontwikkeling beinvloeden, voeden of juist belemmeren, nemen we mee in dit werk. We gaan samen op zoek naar het hervinden van jouw eigen balans. En spreken hierbij jouw eigenheid en authentieke kern aan.

Je kunt bij mij terecht met verschillende hulpvragen, maar in alle gevallen zullen we samen kijken naar hoe je, door de uitdagingen in je leven heen, weer in je kracht kunt komen. Hoe je dat wat je meemaakt kunt gaan begrijpen, toe kunt eigenen, om kunt vormen en ten dienste kunt laten zijn aan jouw ontwikkelproces. In plaats van dat het jou overkomt en overneemt. Je wordt dan weer kapitein op je eigen schip.
Een crisis is vaak ook een kans. Het doet de vaste grond onder je voeten schudden en daagt je uit om een nieuwe balans te vinden. Wanneer je dat proces met aandacht en bewustzijn aan gaat kun je groeien.